Benjamin Graham

De vader en grondlegger van het waarde-beleggen.